นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 29 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลโรงเรียน 
» โครงสร้างหน่วยงาน 28-09-2021
» ข้อมูลพื้นฐาน 03-08-2017

ข้อมูลบุคลากร 
» รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 06-10-2021
» หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 08-10-2021
» การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 31-10-2021
» ผู้บริหาร 09-08-2021
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30-01-2017
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 18-05-2021
» ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 13-02-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18-05-2021
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ 18-05-2021
» บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคฯ 18-05-2021
» บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 18-05-2021
» บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26-06-2019
» ครูและบุคลากรทางการศึกษา 06-10-2021
» คณะกรรมการบริหาร 18-05-2021

ข้อมูลนักเรียน 
» ข้อมูลนักเรียน 22-05-2014

กิจกรรมการเรียนการสอน 
» วันวิทยาศาสตร์63 24-09-2020
» วันภาษาไทยแห่งชาติ 03-08-2020
» กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคฯ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 04-06-2014
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26-06-2019

กิจกรรมชุมชน 
» บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ 01-03-2021
» ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 21-12-2020
» ค่ายอาสาแบ่งฝันปันสุข 03-12-2020

กิจกรรมพิเศษ 
» มหกรรมศิลปวิชากรนักเรียนครั้งที่ 69 24-03-2020
» กิจกรรมทำบุญตักบาตร 06-12-2019
» วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ62 06-12-2019
» รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 02-12-2019
» ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 02-12-2019
» วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 02-12-2019
» วันวิทยาศาสตร์62 23-08-2019
» วันแม่แห่งชาติ 23-08-2019
» วันภาษาไทย62 23-08-2019
» ถวายเทียนพรรษา62 23-08-2019
» ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ร.10 23-08-2019
» วันสถาปนาลูกเสือ62 04-07-2019
» วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-2019
» ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26-06-2019
» โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 26-06-2019
» ไหว้ครู62 26-06-2019
» ค่ายพัฒนาเยาวชน 13-02-2019
» ค่ายคุณธรรม61 13-02-2019
» ทัศนศึกษานอกสถานที่ 25-01-2019
» ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 25-01-2019
» R To U 10-01-2019
» ส่งท้ายปีเก่า 03-01-2019
» กีฬาประเพณี 03-01-2019
» จังหวัดเคลื่อนที่ 03-01-2019
» แม่ลูกผูกพันธ์จูงมือกันทำบุญ 11-01-2019
» ประเมินโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 14-08-2018
» อันเชิญโล่รางวัลพระราชทาน 21-06-2018
» แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม สพฐ. 25-08-2017
» กตปน.60 21-08-2017
» 11 สิงหา ฝางพิทยาคมร่วมใจถวายพระพรฯ 11-08-2017
» การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 16-09-2015
» กิจกรรมการแข่งขันช่างตกแต่งทรงผม 01-09-2015
» IRON CHEF FANGPITTAYAKOM 01-09-2015
» กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 31-08-2015
» A-Math ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 28-08-2015
» กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู วิมลรัตน์ สีพิมสอ 28-08-2015
» กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 27-08-2015
» กิจกรรมเงินออมวันละ 1 บาท 27-08-2015
» Bike For Mom 27-08-2015
» กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของโรงเรียน 27-08-2015
» มอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านความซื่อสัตย์และเสียสละแก่นักเรียน 27-08-2015
» ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ฯ 27-08-2015
» การมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายผ่านการอบรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 27-08-2015
» กิจกรรมเยี่ยมบ้านคุณครู 27-08-2015
» งานจังหวัดหนองคายเคลื่อนที่ 27-08-2015
» มอบทุนการศึกษาโดยคณะภคินีศรีชุมพาบาล 27-08-2015
» ประชุมส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2558 27-08-2015
» วันสุนทรภู่ 27-08-2015
» ฝางพิทย์รวมใจปลูกต้นไม้ในวันไหว้ครู 27-08-2015
» พิธีประจำหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด 27-08-2015
» พิธีไหว้ครู 2558 27-08-2015
» กิจกรรมสวนพอเพียง 27-08-2015
» กิจกรรม F.K.Challenge day 27-08-2015
» บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน 2558 27-08-2015
» โรงเรียนฝางพิทยาคมร่วมกันทำบุญตักบาตร 27-08-2015
» Thai English Math TEM CAMP 23-12-2014
» กิจกรรมทัศนศึกษา 19-12-2014
» วันพ่อแห่งชาติ 06-12-2014
» วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 03-07-2014
» คาราวานวิทยาศาสตร์ 03-07-2014

คณะกรรมการศึกษา 
» ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย สพม.เขต5 28-08-2015

บุคคลดีเด่น 
» คนดีศรีฝางพิทย์ 07-09-2018
» ครูดีมีทุกวัน 03-07-2014
» เด็กดีศรีแก่นฝาง 01-07-2014

ผลงานครู 
» การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor 03-08-2015

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
» เยี่ยมบ้าน5มิถุยายน 18-06-2020

เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด19 
» มอบเงินช่วยเหลือ2000 08-09-2021
» เปิดภาคเรียน 02-08-2020
» เตรียมความพร้อม 02-08-2020

ประชุมผู้ปกครอง 
» ประชุมผู้ปกครอง1/2563 02-08-2020

กิจกรรมทางศาสนา 
» มาฆบูชา64 01-03-2021
» อาสาฬหบูชา 02-08-2020

ถวายพระพรชัยมงคล 
» 13ตุลาคมน้อมรำลึก 15-10-2021
» พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระพันปีหลวง63 24-09-2020
» พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 03-08-2020

ทุนการศึกษา 
» มอบทุนเสมอภาค 07-09-2021
» ทุน กยศ. 07-09-2021

อบรม 
» อมรมสร้างช่องยูทูป 08-09-2021

 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม