นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 38 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
วันวิทยาศาสตร์63
24-09-2020 เข้าชมแล้ว: 919
20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนฝางพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์  ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาสตร์ในครั้งนี้  โดยในงาน มีการจัดกิจกรรม
การเรียนตามบูธต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์  ได้รับความร่วมมือ
จากโรงเรียนในเขตบริการ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์
วาดภาพ  ชม นิทรรศการ ตลอดทั้งที่ประกวด เทพีรีไซเคิล ถือว่าเป็นการเรียนนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้
เรียนจากนิทรรศมีชีวิตสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม