นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 37 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
06-10-2021 เข้าชมแล้ว: 2926
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางพิทยาคม


นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัคคเสฏฐ์ อังคะฮาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงจันทร์ คันธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรภัทร คำภาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันดี เกษานุช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมุกดา อันภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเปรมฤดี ไทยภักดี
ครู ค.ศ.1

นายปัญญา โดตะวินนท์
ครู ค.ศ.1
นางสุดา สุวรรณพิมพ์
ครู คนายจาตุรงค์ สิงห์ดา
ครู ค.ศ.1 .ศ.1

นางกานต์พิชชา ปัญญาใส
ครู ค.ศ.1

นางสาวศิโรรัตน์ ละหว้า
ครู ค.ศ.1

นายจักกฤษ บัวประกอบ
ครู ค.ศ.1

นายบวร พรมศรี
ช่างไม้4

นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขาม
พนักงานราชการ

นายณัฐวัฒน์ อิธิตา
พนักงานราชการ

นางสาวชลกนก ปัญญาวัน
พนักงานราชการ


นางสาวรวงทอง ราชูธร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
»รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
06-10-2021
»หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
08-10-2021
»การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
31-10-2021
»ผู้บริหาร
09-08-2021
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30-01-2017
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18-05-2021
»ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
26-06-2019
»กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13-02-2019
»กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
18-05-2021
»กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ
18-05-2021
»บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคฯ
18-05-2021
»บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18-05-2021
»บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26-06-2019
»ครูและบุคลากรทางการศึกษา
06-10-2021
»คณะกรรมการบริหาร
18-05-2021
 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม