นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 59 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21-06-2022 เข้าชมแล้ว: 2159

นายอัคคเสฏฐ์ อังคะฮาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯนางมณีกร โต๊ะนาค
ครู ค.ศ.2

 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม