นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 37 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: บุคคลดีเด่น
คนดีศรีฝางพิทย์
07-09-2018 เข้าชมแล้ว: 1869

นางสาวปิยากร ตติยวงศ์วิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคม
ปีการศึกษา 2561

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางพิทยาคม ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ผลงานเด่น
-ตัวแทนโรงเรียนนำผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างภายใต้โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
- ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี 2561

- ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
-
ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายและเวทีสมัชชาเด็กและ
   เยาวชนจังหวัดหนองคายประจำปี  2560
 
-
เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดหนองคายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน(การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ )
   ประจำปี 2560

- กลุ่มแกนนำเยาวชนสร้างสรรค์ฝางพิทยาคม
- ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านนักเรียน บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย


หมวด: บุคคลดีเด่น
»คนดีศรีฝางพิทย์
07-09-2018
»ครูดีมีทุกวัน
03-07-2014
»เด็กดีศรีแก่นฝาง
01-07-2014
 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม