นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 60 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: กิจกรรมพิเศษ
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
25-01-2019 เข้าชมแล้ว: 158615 มกราคม 2562  โรงเรียนฝางพิทยาคม รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักเรียนที่รับการประเมินในครั้งนี้คือ นางสาวปิยากร  ตติยวงศ์วิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณทั้ง 5 ท่าน มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1  โรงเรียนฝางพิทยาคม
โดยนายอารมณ์  ศรีแสง คณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน
ที่มาตรวจประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตร ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้เกียรติ์ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้หมวด: กิจกรรมพิเศษ
»มหกรรมศิลปวิชากรนักเรียนครั้งที่ 69
24-03-2020
»กิจกรรมทำบุญตักบาตร
06-12-2019
»วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ62
06-12-2019
»รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
02-12-2019
»ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
02-12-2019
»วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
02-12-2019
»วันวิทยาศาสตร์62
23-08-2019
»วันแม่แห่งชาติ
23-08-2019
»วันภาษาไทย62
23-08-2019
»ถวายเทียนพรรษา62
23-08-2019
»ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ร.10
23-08-2019
»วันสถาปนาลูกเสือ62
04-07-2019
»วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26-06-2019
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
26-06-2019
»โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
26-06-2019
»ไหว้ครู62
26-06-2019
»ค่ายพัฒนาเยาวชน
13-02-2019
»ค่ายคุณธรรม61
13-02-2019
»ทัศนศึกษานอกสถานที่
25-01-2019
»ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
25-01-2019
»R To U
10-01-2019
»ส่งท้ายปีเก่า
03-01-2019
»กีฬาประเพณี
03-01-2019
»จังหวัดเคลื่อนที่
03-01-2019
»แม่ลูกผูกพันธ์จูงมือกันทำบุญ
11-01-2019
»ประเมินโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
14-08-2018
»อันเชิญโล่รางวัลพระราชทาน
21-06-2018
»แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม สพฐ.
25-08-2017
»กตปน.60
21-08-2017
»11 สิงหา ฝางพิทยาคมร่วมใจถวายพระพรฯ
11-08-2017
»การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
16-09-2015
»กิจกรรมการแข่งขันช่างตกแต่งทรงผม
01-09-2015
»IRON CHEF FANGPITTAYAKOM
01-09-2015
»กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
31-08-2015
»A-Math ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
28-08-2015
»กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู วิมลรัตน์ สีพิมสอ
28-08-2015
»กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
27-08-2015
»กิจกรรมเงินออมวันละ 1 บาท
27-08-2015
»Bike For Mom
27-08-2015
»กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของโรงเรียน
27-08-2015
»มอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านความซื่อสัตย์และเสียสละแก่นักเรียน
27-08-2015
»ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ฯ
27-08-2015
»การมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายผ่านการอบรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
27-08-2015
»กิจกรรมเยี่ยมบ้านคุณครู
27-08-2015
»งานจังหวัดหนองคายเคลื่อนที่
27-08-2015
»มอบทุนการศึกษาโดยคณะภคินีศรีชุมพาบาล
27-08-2015
»ประชุมส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2558
27-08-2015
»วันสุนทรภู่
27-08-2015
»ฝางพิทย์รวมใจปลูกต้นไม้ในวันไหว้ครู
27-08-2015
»พิธีประจำหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด
27-08-2015
»พิธีไหว้ครู 2558
27-08-2015
»กิจกรรมสวนพอเพียง
27-08-2015
»กิจกรรม F.K.Challenge day
27-08-2015
»บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน 2558
27-08-2015
»โรงเรียนฝางพิทยาคมร่วมกันทำบุญตักบาตร
27-08-2015
»Thai English Math TEM CAMP
23-12-2014
»กิจกรรมทัศนศึกษา
19-12-2014
»วันพ่อแห่งชาติ
06-12-2014
»วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
03-07-2014
»คาราวานวิทยาศาสตร์
03-07-2014
 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม