นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 54 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง1/2563
02-08-2020 เข้าชมแล้ว: 2112

29 มิถุนายน2563 โรงเรียนฝางพิทยาคม โดยนายอารมณ์ ศรีแสง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำ
ภาคเรียนที่ 1/2563 ขึ้น ณ หอประชุมดอกฝาง การประชุมผู้ปกครองนี้ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด ซึ่งการจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เว้นระยะห่าง คัดครองตรวจวัดอุณหภูมิ และการในการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการได้แจ้งนโยบาย
แก่ที่ประชุมทราบ และได้มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เงินเรียนฟรีให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมประชุมด้วย

 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม