นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 36 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด19
เปิดภาคเรียน
02-08-2020 เข้าชมแล้ว: 737
1กรกฎาคม 2563 โรงเรียนฝางพิทยาคม โดยนายอารมณ์ ศรีแสงและคณะครู นักเรียนได้ต้อนรับ นายนปดล นพเเคราะห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต21 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ความพร้อมด้านสถานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์โรคระบาดไวรรัสโคโรน่า 2019 และได้พบปะกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคมด้วย


หมวด: เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด19
»มอบเงินช่วยเหลือ2000
08-09-2021
»เปิดภาคเรียน
02-08-2020
»เตรียมความพร้อม
02-08-2020
 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม