นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 36 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
วันภาษาไทยแห่งชาติ
03-08-2020 เข้าชมแล้ว: 489
29กรกฎาคม2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมดอกฝาง โรงเรียนฝางพิทยาคม
โดยมีกิจกรรมต่างๆ  อาทิเช่น  การสร้างหลักศิลาจารึก การตอบปัญหาภาษาไทย ออนไลน์ การเขียนเรียงความ การจัดป้ายนิเทศ
การประกวดตัวละครในวรรณคดี การออกร้านจำหน่ายสินค้าแบบไทย ตอบปัญหาสอยดาวรับของรางวัลมากมาย การแสดงโคเวอร์แดนซ์
การแสดงละคร และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตบริการ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ยังคงรักษาระยะห่าง
ทางสังคมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
เอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัย

 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม