นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 34 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหาร
09-08-2021 เข้าชมแล้ว: 726
ชื่อ นายเชษฐา ทิพยโสต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ๑.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๘ ต.โพนสา
อ. ท่าบ่อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๑๐
โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๕๑๗๙-๑๑๔๔
e-mail : chetta4794a@gmail.com
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
»รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
06-10-2021
»หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
08-10-2021
»การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
31-10-2021
»ผู้บริหาร
09-08-2021
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30-01-2017
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18-05-2021
»ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
26-06-2019
»กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13-02-2019
»กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
18-05-2021
»กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ
18-05-2021
»บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคฯ
18-05-2021
»บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18-05-2021
»บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26-06-2019
»ครูและบุคลากรทางการศึกษา
06-10-2021
»คณะกรรมการบริหาร
18-05-2021
 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม