นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 54 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: บุคลากร
คณะกรรมการบริหาร
07-06-2022 เข้าชมแล้ว: 435
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นส.พิชญ์ชาญ์ วัชรเดชากูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นส.วิมลรัตน์ สีพิมสอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
หน.กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางจิรภัทร คำภาจันทร์
หน.กลุ่มงานบริหารบุคคล


นายอัคคเสฏฐ์ อังคะฮาด
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นส.วันดี เกษานุช
หน.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ
หน.กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม