นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 57 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
08-06-2022 เข้าชมแล้ว: 396
                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯนายกัมปนาท สระประทุม
ครูผู้ช่วย

 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม