นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 59 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
07-06-2022 เข้าชมแล้ว: 386


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
ครู คศ.3
หน.กลุ่มสาระฯนางจิรภัทร คำภาจันทร์
ครู คศ.3

นส.ศิโรรัตน์ ละหว้า
ครู คศ.1


นส.ณัฐธิชานันทร์ มีดำเนิน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัฒน์ อิธิตา
พนักงานราชการ

 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม