นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 61 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: กลุ่มงานบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
21-06-2022 เข้าชมแล้ว: 318
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   
นายเชษฐา  ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
นางสาวพิชญ์ชาญ์  วัชรเดชากูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
นส.วันดี เกษานุช
ครู คศ.3
หน.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
   
 
นส.ศิโรรัตน์ ละหว้า
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่การเงิน


นายจักกฤษ บัวประกอบ
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นส.ชลกนก ปัญญาวัน
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่บัญชี
 

หมวด: กลุ่มงานบริหารโรงเรียน
»โครงสร้างการบริหารงาน
05-08-2022
»รองผู้อำนวยการ
04-08-2022
»ผู้อำนวยการ
04-08-2022
»ทำเนียบผู้บริหาร
04-08-2022
»กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารบุคคล
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารวิชาการ
21-06-2022
 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม