โรงเรียนฝางพิทยาคม
 

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนฝางพิทยาคม
  • โรงเรียนฝางพิทยาคม เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ  จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล  พัฒนาคนสู่อาเซียน  ภายในปี 2558


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-03 09:36:39 น.

โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]