ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนฝางพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศหยุดเรียนภายใน
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 11.21 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศจ้างครูอัตราจ้าง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 13.58 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหารกิจกรรม R to U
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.56 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จ้างเหมาติดตั้งถุงดับเพลิง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.55 น./อ่าน 82)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.54 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําน้ําเย็นไร้สารตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.53 น./อ่าน 92)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และซุ้มถ่ายภาพ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.52 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.50 น./อ่าน 75)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อวัสดุทีวีและอุปกรณ์สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.48 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.46 น./อ่าน 146)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.45 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.44 น./อ่าน 72)
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.41 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
FKประชาสัมพันธ์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 14.14 น./อ่าน 88)
15
ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 14.07 น./อ่าน 80)
16
มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.52 น./อ่าน 89)
17
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.44 น./อ่าน 79)
18
ของขวัญวันเด็ก
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.39 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ยินดีต้อนรับท่าน ผอ. สาส์นลิขิตชัย พลไธสง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.34 น./อ่าน 182)
20
แสดงความยินดี
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13. 50 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม