ประกาศจ้างครูอัตราจ้าง [24 พฤศจิกายน 2566 13.58 น.] อ่าน 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหารกิจกรรม R to U [21 กรกฎาคม 2566 15.56 น.] อ่าน 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จ้างเหมาติดตั้งถุงดับเพลิง [21 กรกฎาคม 2566 15.55 น.] อ่าน 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ [21 กรกฎาคม 2566 15.54 น.] อ่าน 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําน้ําเย็นไร้สารตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 กรกฎาคม 2566 15.53 น.] อ่าน 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และซุ้มถ่ายภาพ [21 กรกฎาคม 2566 15.52 น.] อ่าน 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 กรกฎาคม 2566 15.50 น.] อ่าน 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อวัสดุทีวีและอุปกรณ์สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 กรกฎาคม 2566 15.48 น.] อ่าน 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน [21 กรกฎาคม 2566 15.46 น.] อ่าน 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน [21 กรกฎาคม 2566 15.45 น.] อ่าน 81