• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • โรงเรียนฝางพิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1043660545
  รหัส Smis 8 หลัก :
    43012020
  รหัส Obec 6 หลัก :
    660545
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ฝางพิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    FANGPITTAYAKOM
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่  10  บ้านบ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
  โทรศัพท์ :
    042414909
  โทรสาร :
    042414909
  ระดับที่เปิดสอน :
    มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2 กุมภาพันธ์ 2537
  อีเมล์ :
    -
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  อปท. :
    บ้านฝาง
  ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :
    50 กม.
  ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :
    20 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 20:31:06 น.)

  แผนที่ตั้งพิกัดโรงเรียน
  แผนที่บน Google Map 17.620280032230873,102.66205698251724
โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]