• แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวชลธิชา บุนนท์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววันดี เกษานุช

  • นายกัมปนาท สระประทุม

  • นางแสงจันทร์ คันธภูมิ

  • นายทิณทิวา หาคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,327
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]