• ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวชลธิชา บุนนท์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ

  • นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขาม

  • นายทิณทิวา หาคำ

  • นางแสงจันทร์ คันธภูมิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

40,525
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]