• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านตอแก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  4
  บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  5
  บ้านสมสนุก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  ุ6
  บ้านหนองบัว ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  1
  บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  2
  บ้านเดื่อ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  9
  บ้านหมากหุ่ง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  9
  บ้านหมากหุ่ง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  10
  บ้านฝางน้อย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  11
  บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  13
  บ้านดงหนองบอน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  7
  บ้านโนนแดง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  8
  บ้านโนนดู่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  12
  บ้านทุ่งสวรรค์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  13
  บ้านดงหนองบอน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

 


โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]